Kontakt

Trans-Rapid
Knez Mihajlova 69
14000 Valjevo
PIB: 101491702
MATIČNI BROj: 17189557
TIMOCOM BR.:157834
Poslovna jedinica Mionica
Direkcija:
014/3422-500, 069 650 820
Komercijala:
014/3422-267, 014/3422-883
069 650 822
Faks: 014/3422-500, 014/3422/267
E-MAIL: transrapidvaljevo@gmail.com

Formular za kontakt